วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Kung Fu Cult Master ดาบมังกรหยก

ไท่เก็ก/จางซานฟง


วางภาระลงวิ่งไปสู่ชีวิตใหม่
ชื่อเสียงคือภาพลวงตาอนาคตคือความฝัน
ความสงบคือจุดกำเนิดโลก
แข็งต้องหัก อ่อนอมตะ
อ่อนพิชิตแข็ง
สิ้นกิเลสตัญหาอยู่อย่างสายกลาง สามารถพิชิตความหวาดกลัวทุกอย่า
แม้แต่ความตายตรงเบื้องหน้า
สำรวมลมปราณ ตั้งสมาธิให้มั่น สูดลมให้ลึกๆ สร้างจิตให้แกร่ง
จิตใจรวมเป็นหนึ่ง นิ่งคือขยับ ขยับคือนิ่ง
รักษาสมดุล ยืมแรงผลักดัน
ไร้ราก ไร้กำเนิด ธรรมชาติสร้างมา